Skakels - [ Tuisblad ]  [ Kennisgewing ] [ Korrespondensie ] [ Naamlys ] [ Kontak Inligting ] [ Argief ]
Naamlys 2 van 3

NAAMLYS VAN ANGOLA-BOERE, WAT IN 1928-1929 SUIDWES-AFRIKA BINNE GETREK HET.

Met erkenning aan Mnr P.J. van der Merwe : Ons half-eeu in Angola Word gepubliseer met verlof van Mev. Engela Maritz, ‘n dogter van Mnr P.J. van der Merwe.

Die volgorde word bepaal deur die datum van deurtog deur die Kunčnč-rivier. Aangesien baie Trekkers dieselfde vanne en ook dieselfde voorname gehad het, is, om verwarring te voorkom, elke Trekker van ‘n treknommer voorsien, terwyl ook die bepaalde streek, waar die trekker in Angola woonagtig was, deur die beginletter aangedui is. So staan M. vir Mombolo; C vir Cubal; K vir Kee (of Que); H vir Humpata en S vir Sandveld. Met hierdie onderskeidingstekens is elke Trekker in die Regeringsargief geregistreer. In enkele gevalle moes bepaalde Trekkers ook nog deur A-seun, B-seun, ens. nader aangedui word.

Naamlys 1 | Naamlys 2 | Naamlys 3 | Tuisblad


Deurtog
Datum
Name van ouers en kinders Trek No. Oud. Geslag Besonderhede
Groep 15
26/10/28 F.J. v.d. Walt
M.L.L. v.d. Walt
-geb. Robberts
Kinders: 
C.J. v.d. Walt
A.P. v.d. Walt
H/81 71
61


29
15
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Tweede Huwelik
Derde Huwelik
26/10/28 G.A.J. Alberts 
(Lang Gert)  
M.M.J. Alberts
-geb. Robberts
Kinders: 
M.M.J. Alberts
G.A.J. Alberts
P.F. Alberts
J.H. Alberts
 S/6 41

26


9
8
6
3
Man

Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Seun
 
26/10/28 J.J. Opperman 
H.F. Opperman
-geb. v.d. Merwe
Kinders: 
F.A. Opperman
J.L.M. Opperman
S.H. Opperman
S.C. Opperman
J.J. P. Opperman
C.M. Opperman
H.F. Opperman
H.S. Opperman
H/55 51
40


21
20
18
15
13
11
7
4
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Dogter
 
26/10/28 J.A. du Plessis   
C.J. du Plessis
-geb. Grobler
Kinders: 
J.A. du Plessis
M.W. du Plessis
L.M. du Plessis
G.D. du Plessis
M.C. deu Plessis
P.I. du Plessis
J.S.H. du Plessis
C.J. du Plessis
M/14 41
25


25
13
12
10
9
5
4
3
Man
Vrou


Seun
Seun
Seun
Seun
Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Tweede Huwelik
26/10/28 C.P.J. Operman
A.G. Opperman
-geb. v.d. Walt
Kinders: 
C.M. Opperman
A.G. Opperman
F.J. Opperman
H/60 30
24


5
3
1
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
 

Groep 16

28/10/28 C.P.J. v.d. Walt
S.C. v.d. Walt
-geb. du Plessis
Kinders: 
A.C.J. v.d. Walt
F.L.A. v.d. Walt
A.P.J. v.d. Walt
L.M. v.d. Walt
B.S. v.d. Walt
J.M. v.d. Walt
H/40 73
57


28
24
22
19
12
9
Man
Vrou


Dogter
Seun
Seun
Dogter
Dogter
Dogter
 
2/10/28 J. Milho   
H.S.J. Milho
-geb. Opperman
Kinders: 
J.G. Milho
H.S.J. Milho
H/52   31
31


6
1
Man
Vrou


Seun
Dogter
 
28/10/28: J.E. Baiao
-geb. Opperman
Kinders: 
H.C. Baiao
A.M. Baiao
F.A. Baiao
H/21     34


8
5
3
Weduwee


Dogter
Seun
Seun
Haar man was 'n Portugees
28/10/28 J.H. Steyn
A.E. Steyn
-geb. Koekemoer
Kinders: 
S.S. Steyn
M.W. Steyn
C.J. Steyn
H.J. Steyn
W.J. Steyn
G.M. Steyn
J.H. Steyn
M/45 46
34


14
11
8
7
4
2
3m
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun
 
28/10/28 C.P.J. v.d. Walt (C-seun)
S.C. v.d. Walt
-geb. Opperman
Kinders: 
A.C.M. v.d. Walt
S.C.P. v.d. Walt
H/39 27
23


4
1
Man
Vrou


Dogter
Dogter
 

GROEP 17

28/10/28 M.A. Venter
A.G. Venter
-geb. v.d. Merwe
Kinders:
A.G. Venter
M.A. Venter
M.M. Venter
A.G. Venter
K/6 59
56


24
22
17
14
Man
Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Dogter
 
28/10/28: D.J.Labuschagne 
H.J.L. Labushagne
-geb. v.d. Merwe
Kinders: 
S.C. Labushagne
D.J.J. Labuschagne
 H/90 63
59


33
21
Man
Vrou


Dogter
Seun
 
28/10/28 H.J.J. Botha  
Kinders: 
D.J. Botha
 H/88  35  

9
Weduwee  
Seun
 
28/10/28 Filippus J.Robberts 
Clara Isabella Robberts
-geb.Nell
Kinders: 
C.J. Robberts
F.J. Robberts
M.A. Robberts
D.J. Robberts
T.C. Robberts
H/28  58
56


26
21
19
16
14
Man
Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Seun
Seun
 
28/10/28 P.S. Venter   
H.M. Venter
-geb. Breedt
Kinders: 
S.P.E. Venter
A.C. Venter
P.S. Venter
P.G. Venter
P.I. Venter
J.F.K. Venter
H/74 37
30


12
10
8
5
2
10m
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun
 

GROEP 18

29/10/28 P.S. Venter (W-seun)
P.F. Venter
-geb. Alberts
Kinders: 
W.A. Venter
A.M. Venter
S/54 37
32


13
8
Man
Vrou


Seun
Dogter
 
29/10/28  J.W. de Jager S/56 21 Seun Ongetroud  
29/10/28 F.J. v.d. Walt  
E.J. v.d. Walt
-geb. v.d. Walt
Kinders: 
F.J. v.d. Walt
M.M. v.d. Walt
A.G. v.d. Walt
H/61 23
21


6
4
1
Man
Vrou


Seun
Dogter
Dogter
 
29/10/28 L.M. Potgieter
H.F. Potgieter
-geb. Venter 
Kind: 
P.J. Potgieter
K/8  28  
27


3
Man
vrou


Seun
 
29/10/28:  J.H. Labushagne  
M.A. Labuschagne
-geb. v.d. Walt
Kinders: 
C.E.G. Labuschagne   
 P.J. Labuschagne 
A.S.M. Labuschagne
 H/75 30   
313
1
Man  
Vrou


Seun  
Seun Dogter  
 
29/10/28 C.M.J. Klopper
D.M. Klopper
-geb. Akkerman
Kinders: 
W.J. Klopper
P.G. Klopper
C.M.J. Klopper
M.A. Klopper
H/105  35
36


11
7
3
1
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Dogter
 

GROEP 19

29/10/28 J.J. Coetzee
G.E. Coetzee
-geb. v.d. Walt
Kind: 
A.S.E. Coetzee
H/80 49
41


5
Man
Vrou


Dogter
 
29/10/28 N.J. Swart (P-seun)
C.M. Swart
-geb. Louw
Kinders: 
J.G.E. Swart
G.M.S. Swart
H/36 29
31


6
2
Man
Vrou


Seun
Dogter
 
29/10/28 D.L. Swart
M.H.J. Swart
-geb. Louw
Kind: 
P.D. Swart
H/58  26
24


1
Man
Vrou


Seun
 
29/10/28 P.S. v.d. Walt
J.G.E. v.d. Walt
-geb. Venter
Kinders: 
M.A. v.d. Walt
M.M. v.d. Walt
H/64 26 
27


2
1
Man
Vrou


Dogter
Seun
 

GROEP 20

31/10/28 Johanna A. Botha
-geb. Venter
Kinders: 
M.A. Botha
P.J. Botha
H/8 63


32
18
Vrou


Dogter
Seun
Weduwee
31/10/28 P.S. Oosthuizen
M.M. Oosthuizen
-geb. Botha
Kinders: 
J.J. Oosthuizen
J.F. Botha Oosthuizen
P.S. Venter Oosthuizen
H/3 33
26


7
4
2
Man
Vrou


Seun
Seun
Seun
 
31/10/28 J.P. Venter
M.A. Venter
-geb. Botha
Kinders: 
H.F. Venter
J.A. Venter
J.P. Venter
H.J. Venter
H/62 62
57


24
19
16
13
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Seun
Seun
 
31/10/28 J.J. Alberts 
H.J. Alberts
-geb. Venter
Kinders: 
A.N.J.D. Alberts
P. Alberts
S/53 29
22


3
3
Man
Vrou


Seun
Seun

Tweeling
31/10/28 J.F. Robberts
M.A. Robberts
-geb. Venter
Kinders: 
M.A. Robberts
D.J. Robberts
D.J. Robberts
H.F. Robberts 
J.P. Robberts
H/101 45
36


12
10
7
5
1
Man
Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Dogter
 

GROEP 21

31/10/28 J. Bester
C.J.S. Bester
-geb. Labuschagne
Kinders: 
D.J. Botha
H.J. Botha
H/89 38
36


12
10
Man
Vrou


Seun
Dogter

Tweede Huwelik
31/10/28 J.J. Roberts (F-seun) 
E.M.J.C. Robberts
-geb. Swart
H/19 23 Man
Vrou
 
31/10/28 J.F. Robberts (F-seun) 
J.S. Robberts
-geb. Steyn
Kinders: 
F.J. Robberts 
C.I. Robbert
J.S. Robberts
S.M. Robberts
J.F. Robberts
H/29 36
34


11
9
5
3
3m
Man
Vrou


Seun
Dogter
Dogter
Dogter
Seun
Op trekpad gebore
31/10/28 J.J. Smit
J.F. Smit
-geb. Swart
Kind: 
J.S. Smit
M/54 31
23


6
Man
Vrou


Seun
 
31/10/28 G.M. Steyn
A.M. Steyn
-geb. Steyn
Kinders: 
J.H. Steyn
G.M. Steyn
S.S. Steyn
P.J. Steyn
M. Steyn
A.M. Steyn
H.J. Steyn
M/41 44
42


23
20
16
11
9
6
4
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Seun
 

GROEP 22

31/10/28 Jan Scholtz
P.F. Scholtz
-geb. Alberts
S/34 44
36
Man
Vrou

Geen kinders nie
31/10/28 P.S. Venter (A-seun)
P.F. Venter 
-geb. du Plessis
Kinders: 
M.A. Venter
L.M. Venter
K/12 34
21


3
2
Man
Vrou


Seun
Seun
 
31/10/28 P.I. Labuschagne (D-seun)
A.C.M. Labuschagne
-geb. v.d. Merwe
Kind: 
A.C. v.d. Merwe
H/91 30
27


9
Man
Vrou


Dogter
Geen eie kinders nieSuster van A.C.M
31/10/28 J.S. v.d. Walt
-geb. Alberts
Kinders: 
P.F. v.d. Walt
J.F. v.d. Walt
F.H.J. v.d. Walt
G.A.J. v.d. Walt
P.J. v.d. Walt
M.S. v.d. Walt
G.A. v.d. Walt
J.J. v.d. Walt
C.P.J. v.d. Walt
H/7 46


22
18
16
14
12
10
8
5
3
Weduwee


Dogter
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Dogter
Dogter
Seun
 
31/10/28 G.J.L. du Plessis
H.C.F. du Plessis
-geb. Prinsloo
Kinders: 
H.C.F. du Plessis
A.C. v.d. M. du Plessis
F.L.A. du Plessis
H/37 39
25


8
4
8m
Man
Vrou


Dogter
Dogter
Seun
 

GROEP 23

1/11/28 S.J.D. Oosthuizen
J.E.M. Oosthuizen
-geb. Alberts
Kinders: 
J.J. Oosthuizen
G.M.M. Oosthuizen
B.J. Oosthuizen
S.J.D. Oosthuizen
G.J. Oosthuizen
P.S. Oosthuizen
S/58 35
33


11
10
8
6
3
1
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun
 
1/11/28 J.H. du Plessis 
F.C.E. du Plessis
-geb. Oosthuizen
Kind:
J.A. du Plessis
S/57 28
25


1
Man
Vrou


Seun
 
1/11/28 G.D. Prinsloo
H.C.F. Prinsloo
Kinders:
W.J. Prinsloo
S.C. Prinsloo
J.F. Prinsloo
C.J.S. Prinsloo
G.D. Prinsloo
M.M. Prinsloo
S/4 46
44

21
19
17
15
9
6
Man
Vrou

Seun
Dogter
Seun
Dogter
Seun
Dogter
 
1/11/28 W.M. Operman (Snr.)  
M.S.L Opperman
-geb. Robberts
Kinders: 
N.J. Opperman
W.M. Opperman
S/63 60
53


20
9
Man
Vrou


Seun
Dogter
 
1/11/28 J.J. Oosthuizen
E.W. Oosthuizen
-geb. Venter
Kinders: 
F.J. Oosthuizen
E.W. Oosthuizen
J.J. Oosthuizen
H/99 60
53


23
20
13
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
 

GROEP 24

1/11/28 J.F. Smit 
A.P. Smit
Kind: P.G. Smit
H/71 36
26
5
Man
Vrou
Seun
 
1/11/28 S.P.E. Breedt
-geb. Kirsten
Kinders: 
M.M. Breedt
A.C. Breedt
H/70  69


35
18
Weduwee


Dogter
Dogter
 
1/11/28 I.J. Grobler (Snr.)
C.J. Grobler
-geb. Prinsloo
Kinders:
W.J. Grobler
C.J. Grobler
S/45 50
48


19
10
Man
Vrou


Seun
Dogter
 
1/11/28 W.M. Opperman 
M.J.F. Opperman
-geb. Opperman
Kinders: 
J.C. Opperman
W.M. Opperman
S/52 33
29


5
2
Man
Vrou


Seun
Seun
 
1/11/28 G.J.L. Opperman
G.W. Opperman
-geb. Opperman  
Kinders: 
C.J.S. Opperman
S/46 25
24


3dae
Man
Vrou


Dogter
 
1/11/28 M.J. Opperman
-geb. v.d. Merwe
Kind:
J.C. Opperman
H/97 56


19
Weduwee


Seun
 
1/11/28 C.E.G. Labuschagne
S.C. Labuschagne
Kinders:
C.J.S. Opperman
A.S.M. Labuschagne
S/27 27
25

2
6m
Man
Vrou

Dogter
Dogter
 

GROEP 25

1/11/28 S.C. van Zyl
S.M. van Zyl
-geb. Opperman
Kinders:
J.A.L. vanZyl
J.J. van Zyl
A.J. van Zyl
S.C. van Zyl
J.H.O. van Zyl
J.A. van Zyl
M/49 48
39


16
14
11
9
5
5m
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun
 
1/11/28 J.C.A.C. Labuschagne
A.F. Labuschagne
-geb. Oosthuizen
Kinders:
S.J.D. Labuschagne
J.C.A.C. Labuschagne
C.E.G. Labuschagne
J.A. Labuschagne
A.S. Labuschagne
H/46 32
25


9
7
5
3
1
Man
Vrou


Seun
Seun
Seun
Dogter
Dogter
 
1/11/28 E.R. Labuschagne
-geb. Oosthuizen 
Kinders:
J.C.E.G. Labuschagne
A.J. Labuschagne
S.J.D. Labuschagne
E.R. Labuschagne
 M/50 28


11
8
5
1
Weduwee


Seun
Dogter
Seun
Dogter
 
1/11/28 C.E.G. Labuschagne
S.C.P. Labuschagne
-geb. Oosthuizen
Kinders:
J.A. Labuschagne
J.A. Labuschagne
J.A. Labuschagne
S.H. Labuschagne
S.J.D. Labuschagne
C.E.G. Labuschagne
W.P. Labuschagne
H/47 56
30


24
15
13
11
8
5
2
Man
Vrou


Seun
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Seun
Seun
 

GROEP 26

1/11/28 P.J.V.d. Merwe
E.M.M.E. v.d. Merwe
-geb. Oosthuizen
Kinders:
J.M. v.d. Merwe
S.J.D. v.d. Merwe
J.A. v.d. Merwe
P.J. v.d. Merwe
W.P. v.d. Merwe
M.M. v.d. Merwe
P.S. v.d. Merwe
E.M.M.E. v.d. Merwe
H.F. v.d. Merwe
H/35 41
35


18
16
14
11
10
8
6
4
1
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Lid van die Trek kommissie wat be-las was om die groepe te stel, soos deur die rivier getrek is. Hy self het aan die rivier agtergebly vir die trekaangeleenthede en het sy gesin op 2 Febr. 1929 eers gevolg.
11/11/28 Herman Smit 
H.F. Smit
-geb. v.d. Merwe
Kinders:
M.M. Smit
A. Veeneboer Smit
C. Veeneboer Smit
H.F. Smit
J.M. v.d Smit
 H/77 45
40


17
14
9
7
Man
Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Seun
Sekretaris van die Trekkommissie. Hy het aan die rivier agtergebly, totdat al die Trekkers deur was endaarna sy gesin gevolg.
11/11/28 L.M. du Toit
J.S.H. du Toit
-geb. Potgieter
Kinders:
H.F. du Toit
M.M. du toit
L.M. du Toit

P.J. du Toit
M/44 34
28


6
3
2
2m
Man
Vrou


Seun
Dogter
Seun
Seun
 
11/11/28 M.M. du Toit
-geb. du Plessis
M/44a 66 Weduwee  
11/11/28 Sarel J. du Plessis
M.S.G. du Plessis
-geb. Visser
Kinders:
S.J. du Plessis
A.M. du Plessis
C.E. du Plessis
A. du Plessis
D.J. du Plessis
P.J. du Plessis
E.D. du Plessis
M/7 50
45


22
18
14
12
9
7
1
Man
Vrou


Seun
Dogter
Dogter
Dogter
Seun
Seun
Dogter
 
11/11/28 M.S. G. Wilhelm
-geb. du Plessis
Kind:
Johannes Wilhelm
M/123 27


7m
Vrou


Seun
Haar man was ‘n Duister en het toe voorlopig in Angola agtergebly.

GROEP 27

11/11/28 J.H.C. Horn
C.J.M. Horn
-geb. Swart
Kinders:
A.J. Horn
C.J. Horn
P.Z. Horn
B.C. Horn
N.J. Horn
C.E. Horn
J.C. Horn
H/16 42
32


20
11
10
9
6
4
2
Man
Vrou


Seun
Seun
Dogter
Seun
Seun
Dogter
Seun
 
11/11/28 M.C. Horn
J.G.E. Horn
-geb. Swart
H/14 21
20
Man
Vrou
 
11/11/28 F.A. Opperman
J.M.C. Opperman
Kinders:
D.P.J. Opperman
C.E. Opperman
C.J. Opperman
A.M.C. Opperman
F.A. Opperman
J.M.C. Opperman
H.S.J. Opperman
C.J.M. Opperman
H/41 43
34

17
14
11
9
7
4
2
2m
Man
Vrou

Seun
Dogter
Seun
Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Dogter
 
11/11/28 L.J. Jacobs
H.C. Jacobs
-geb. Robberts
Kinders:
C.J. Jacobs
H.G. Jacobs
M.J. Jacobs
F.J. Jacobs
H.C.Jacobs
C/22 36
31


12
11
7
5
3
Man
Vrou


Dogter
Seun
Dogter
Seun
Dogter
 
11/11/28 P.J.J.S. Potgieter (H-seun)
M.C. Potgieter
-geb. du Plessis
Kind:
H.S. Potgieter
H/50 26
20


1
Man
Vrou


Dogter
 

GROEP 28

12/11/28 P.R. Prinsloo
J.S. Prinsloo
-geb. Jacobs
Kinders:
M.W. Prinsloo
M.J. Prinsloo
M.C.J. Prinsloo
H.G. Prinsloo
P.R. Prinsloo
O.M. Prinsloo
H.C. Prinsloo
H.S. Prinsloo
A.M. Prinsloo
J.M. Prinsloo
M/26 42
38


18
17
15
11
10
8
6
5
4
2
Man
Vrou


Seun
Dogter
Dogter
Dogter
Seun
Dogter
Dogter
Seun
Dogter
Seun
 
12/11/28 M.W. Prinsloo
A.M. Prinsloo
-geb. du toit
Kinders:
M.W. Prinsloo
G.D. Prinsloo
en
M.C.J. Prinsloo
– Geb. du Preez
M/47 32
26


5
3

67
Man
Vrou


Seun
Seun

Weduwee
 
12/11/28 C.J.G. du Toit
W.S.J. du Toit
-geb. Prinsloo
Kinders:
H.C.J. du Toit
C.J.G. du Toit
M/48 31
24


4
2m
Man
Vrou


Dogter
Dogter
 
12/11/28 J.H. Labuschagne (Snr.)
M.M. Labuschagne
-geb. v.d. Merwe 
S/2 68
66
Man
Vrou
 

Naamlys 1 | Naamlys 2 | Naamlys 3 | Tuisblad

Skakels - [ Tuisblad ]  [ Kennisgewing ] [ Korrespondensie ] [ Naamlys ] [ Kontak Inligting ] [ Argief ]

Bladsye ontwerp deur Danie van der Merwe